Trobada Ecologia Social: pensar i construir juntes l’indispensable post-capitalisme

Para la segunda edición de estos encuentros, hemos elegido este año Bilbao, Euskal Herria Sur, en el estado español y no es casualidad.

Sabiendo que tanto Euskal Herría como también Cataluña conservan una larga tradición de resistencia al centralismo del Estado-Nación, como ecologistas sociales, no podemos más que saludar esta resistencia histórica frente a la anexión, el colonialismo y la homogeneización del Estado-Nación español. Partiendo de esta lucha popular arraigada en una larga tradición ibérica de insoumisiones y resistencias epidérmicas frente a la inquisición de cualquier tipo, nos vemos obligados a señalar que esta tradición ha sido secuestrada y monopolizada por la burguesía desde hace unas cuantas décadas.  Lejos de actuar para la liberación de los pueblos su meta, mal llamada de « liberación nacional » no es más que conservar y potenciar sus propios  intereses a través de la creación de un nuevo Estado-Nación, utilizando y desviando el pueblo para que siga a su servicio y evite liberarse de todo tipo de alienación. En este momento histórico, dadas las tensiones actuales, nuestro objetivo es totalmente diferente. Partiendo de este legítimo sentimiento popular de amor a la tierra particular que lo cobija, sus costumbres específicas y su gente igualmente específicas y particulares, hemos de luchar por una verdadera independencia de los pueblos y las naciones. Sabiendo que un nuevo Estado-nación sólo terminaría por uniformizar sus sujetos bajo un mismo patrón, dividir más y má y enfrentar “su” pueblo en contra de los otros pueblos.

Nuestro objetivo, como partidarios de la ecología social es el de reflexionar y buscar como desarrollar esas características, volver a nuestras raíces e incluso volver a crearlas1, al actuar a nivel local, y de esta forma aumentar la biodiversidad de los pueblos. Pero lejos de limitarnos al area local o regional únicamente, nuestro propósito es crear enlaces, federar territorialmente y confederar internacionalmente, fuera del Capitalismo y el Estado2. Este es el propósito del debate polémica debido al reduccionismo y el monopolio casi completo y la manipulación de este tema por la burguesía o, según los países por la extrema derecha: “Más allá del Estado-Nación.” Tendremos una mesa redonda sobre este tema, el segundo día por la tarde.

Continua llegint «Trobada Ecologia Social: pensar i construir juntes l’indispensable post-capitalisme»

Raíces, identidades, territorios: Más allá del Estado y por un cambio liberador

Un ser humano tiene una raíz en virtud de su participación real, activa y natural en la existencia de una colectividad que conserva vivos ciertos tesoros del pasado y ciertos presentimientos del futuro.

(Simone Weil, Echar raíces)

Preguntas principales y análisis

Nos preguntan sobre la relación entre territorios, identidades y raíces y el camino de la revolución y el cambio liberador en nuestros tiempos. No habíamos ya dejado atrás toda etiqueta nacional, no erámos ya unos perfectos ciudadanos del mundo, gentes que nos movemos de aquí para allá, libres de toda constricción y restricción identitaria colectiva? No es la defensa de la nación contraria al internacionalismo y la solidaridad entre los pueblos? Si estamos contra el Estado, como podemos defender la autodeterminación de las naciones sin Estado sin caer en el estatismo? Qué caminos se están trazando hoy en día, en pleno siglo XXI, para trascender las limitaciones de los enfoques propios del siglo XX? Qué podemos aprender del pasado para dibujar el futuro? Qué implicaciones tiene nuestra concepción política del mundo en la defensa de la Vida en nuestro planeta, en nuestro lugar en el ecosistema planetario como seres humanos?

En la primera parte de este ensayo intentaremos humildemente plantear algunas respuestas a estas grandes preguntas. En la segunda parte, concretaremos los planteamientos y las propuestas que esbozamos en relación al territorio concreto donde habitamos, Catalunya.

Continua llegint «Raíces, identidades, territorios: Más allá del Estado y por un cambio liberador»

1-0: Discutim el model d’Estat o el model de societat? Independència o Estat a la Catalunya d’ahir i d’avui

1-O. Discutim el model d’Estat, o el model de societat?

Independència o Estat a la Catalunya d’ahir i d’avui

per Xavier Lòpez

L’1 d’octubre anem a les urnes. Votar és bo, faltaria més; també és bo trencar definitivament amb un Estat-monarquia. Prescindim per un moment, però, de si el referèndum de l’1-O és o no és “vinculant”, de si és o no és un “termòmetre estadístic” d’allò que pensem els i les catalanes respecte de la nostra futura organització política. M’agradaria anar més enllà del que diuen els tertulians a sou dels governs centrals i autonòmics i de les grans empreses en els, així anomenats, debats televisius. M’agradaria donar una imatge diferent de la Catalunya que fou i que serà. M’agradaria fer pensar detingudament sobre quin fenòmen s’està produint en el moment que dipositem un vot d’aquestes característiques dins d’una urna. M’agradaria fer pensar que aquest vot de l’1-O, tot i que molt valuós, no és el vot veritablement important, més enllà, repeteixo, de si és o no és decisiu pel que fa al naixement d’una nova estructura política.

Continua llegint «1-0: Discutim el model d’Estat o el model de societat? Independència o Estat a la Catalunya d’ahir i d’avui»

Campanya “Volem ser un país normal?”

Volem ser “un país normal”? Això és el que preconitzava el 2014 la massiva campanya propagandística d’Omnium Cultural, però podriem posar milers d’exemples que il·lustren fins a quin punt la “normalitat” dels paisos moderns resulta ser francament indesitjable. Només sortint-nos decididament de la “normalitat” podrem posar remei a la barbarie i la misèria del món contemporani, ja que, com deia Einstein, “bojesa és fer sempre el mateix i esperar resultats diferents”. En aquest sentit, la constitució d’un Estat català entra plenament dins de la normalitat del món contemporani i per això mateix no podem esperar que produeixi resultats substancialment diferents d’allò que predomina en el món contemporani. Si volem resultats diferents, cal que explorem noves formes d’organització política, social i econòmica, adoptant opcions realment innovadores i originals, creatives i lúcides, valentes i magnànimes, alliberadores i solidàries, assenyades i engrescadores, sortint de la deplorable “normalitat” dels nostres temps.

Auzolan i Batzarre, bases per a la democràcia del segle XXI a Euskal Herria?

Auzolan i Batzarre, bases per a la democràcia del segle XXI a Euskal Herria?

(Garazi López i Iñigo González Ruiz, 2012)

El artículo en castellano se puede encontrar aquí

A l’hora de construir un nou projecte social i polític per a Euskal Herria, té especial importància excavar en les formes més íntimes d’organització i pensament que aquest poble ha tingut –i que, encara que potser sense el vigor d’antany, encara manté en certs llocs– per trobar referències que per a la nostra societat del segle xxi resultin comprensibles, aplicables, raonables i sinèrgiques.

D’aquí la importància de mencionar les referències de l’Auzolan i el Batzarre. Ambdues institucions tenen orígens remots i condensen la forma autòctona d’organització col·lectiva, econòmica, social i política del poble basc. Creiem que una relectura actualitzada d’ambdues institucions ens pot portar a conclusions certament interessants.

Continua llegint «Auzolan i Batzarre, bases per a la democràcia del segle XXI a Euskal Herria?»

Sols el poble salva al poble

Sols el poble salva al poble

(Reflexions per a l’emancipació, 2014)

Avui ens tro­bem davant d’un dels rep­tes més grans de la his­tò­ria: superar el sis­tema de domi­na­ció i opres­sió més com­plex que ha exis­tit mai. Un dels pri­mers pas­sos per fer-ho és aug­men­tar la nos­tra cons­ci­èn­cia, la cons­ci­èn­cia dels opri­mits, la cons­ci­èn­cia del Poble.

És per això que algu­nes per­so­nes que estem far­tes d’a­quest sis­tema (els pilars del qual són l’e­co­no­mia de mer­cat i l’Es­tat), que anhe­lem la lli­ber­tat i una soci­e­tat basada en la mateixa, volem com­par­tir amb tu unes breus refle­xi­ons que con­si­de­rem relle­vants i molt neces­sà­ries.

Continua llegint «Sols el poble salva al poble»

Balanç del 15M amb mires a l’emancipació

Balanç del 15M amb mires a l’emancipació

(Blai Dalmau, 2012)

* Version en castellano
Format àudio
* Publicat adaptadament a Revel·leu-vos (català – castellano).

A partir del 15 de maig del 2011, com si es tractés d’un ruixat de primavera, centenars de milers de persones ens vam precipitar als carrers i vam inundar les places d’arreu de l’estat espanyol. El descrèdit del que avui es fa passar per “política”, el rebuig a la depauperació econòmica i la indignació envers la injustícia social van esclatar clamorosament mentre la genuïna activitat política reconqueria espais públics habitualment consagrats a la circulació de mercaderies. Salvant les distàncies, per primer cop d’ençà del maig del 68 (1), una protesta massiva desbordà espontàniament els confins de la reivindicació i esdevingué un procés de reflexió col·lectiva, un encontre popular replet de vívida comunicació, un assaig d’auto-organització democràtica massiva. Amb la perspectiva que ens proporciona el pas del temps, s’escau preguntar-nos: Què ha representat aquesta experiència? Quina valoració podem fer-ne? Quins reptes suscita i com podem afrontar-los?

Continua llegint «Balanç del 15M amb mires a l’emancipació»

Kurdistan, el proyecto de una nación sin Estado

Kurdistan, el proyecto de una nación sin Estado

(Antón Dké, 2014)

Apenas tenemos noticias del Kurdistán, el territorio atravesado por los ríos Tigris y Eufrates, la Mesopotamia, cuna de civilizaciones, territorio fértil como ninguno, cuyo nombre es hoy ocultado y borrado del mapa. Un territorio ocupado desde hace muchos siglos por el pueblo kurdo, por 40 millones de habitantes ignorados hoy por los medios de comunicación de Oriente y Occidente, un silencio que tiene origen simple:  el abundante petróleo allí existente. La llamada “comunidad internacional” repartió ese territorio en cuatro países: Turquía (190.000 km2), Irán ( 125.000 km2), Irak ( 65.000 km2) y Siria (12.000 km2). Está en el corazón geográfico de Oriente Medio, en el ojo del huracán, en medio del tablero de ajedrez en el que todo el mundo sabe que se juega la gran partida geopolítica-militar de nuestro tiempo. Muchos de sus habitantes fueron forzados al exilio, sólo en Alemania viven un millón de kurdos.

Continua llegint «Kurdistan, el proyecto de una nación sin Estado»